Zgłoszenia uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Dniach dla Życia Polonii i Polaków jest dokonanie rejestracji oraz akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie głównej